Kategorien
Ein Gedicht geht um die Welt

这里和那里这里是太阳

这里和那里这里是太阳,
那里是炸弹这里是和平,
那里是眼泪这里是未来,
那里是恐怖我们去哪呢?
(Mandarin, von Sim Kok Chwee, Singapur via Robert Lachowitz.)[30.3.]

Zhe li he na li
Zhe li shi tai yang, na li shi zha dan
Zhe li shi he ping, na li shi yan lei
Zhe li shi wei lai, na li shi kong bu
Wo men qu na ne?
(Die phonetische Transliteration des Mandarin-Textes, von Kok Chwee Sim, via Robert Lachowitz)

Schreibe einen Kommentar